XSMB 30 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSMB 30 ngày -Thống kê Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất tại website xổ số ba miền ,giúp người chơi có thể xem lại kqxsmb trong vòng 30 ngày (1 tháng) liên tiếp nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

ĐB
57765
G1 81664
G2 81817 24222
G3 29370 84409 04923 57889 07071 93934
G4 4102 2973 6263 6666
G5 8566 3378 2688 1310 3160 6446
G6 895 560 344
G7 30 52 63 13
Đầu Đuôi
0 9,2
1 7,0,3
2 2,3
3 4,0
4 6,4
5 2
6 5,4,3,6,6,0,0,3
7 0,1,3,8
8 9,8
9 5
ĐB
32273
G1 26774
G2 47449 00099
G3 42018 44879 34758 02573 53468 78759
G4 1143 4584 9372 9795
G5 3750 9885 2890 9364 0917 2156
G6 114 430 214
G7 74 22 98 97
Đầu Đuôi
0
1 8,7,4,4
2 2
3 0
4 9,3
5 8,9,0,6
6 8,4
7 3,4,9,3,2,4
8 4,5
9 9,5,0,8,7
ĐB
48657
G1 92279
G2 26169 82385
G3 98841 13954 79256 94604 99283 70785
G4 1952 2895 1644 0040
G5 0056 2149 4349 9152 6702 9706
G6 946 859 135
G7 72 04 96 01
Đầu Đuôi
0 4,2,6,4,1
1
2
3 5
4 1,4,0,9,9,6
5 7,4,6,2,6,2,9
6 9
7 9,2
8 5,3,5
9 5,6
ĐB
45483
G1 75836
G2 51256 95469
G3 48390 14974 09605 98957 76070 37554
G4 0178 8464 7318 4497
G5 4361 8794 1660 2984 2372 1407
G6 191 984 646
G7 46 34 28 91
Đầu Đuôi
0 5,7
1 8
2 8
3 6,4
4 6,6
5 6,7,4
6 9,4,1,0
7 4,0,8,2
8 3,4,4
9 0,7,4,1,1
ĐB
08798
G1 75337
G2 28963 26229
G3 39544 19950 42567 81097 15774 11622
G4 1142 2860 5468 4869
G5 8457 1226 2904 5946 4619 0294
G6 613 479 357
G7 16 56 29 44
Đầu Đuôi
0 4
1 9,3,6
2 9,2,6,9
3 7
4 4,2,6,4
5 0,7,7,6
6 3,7,0,8,9
7 4,9
8
9 8,7,4
ĐB
81664
G1 40033
G2 18931 74834
G3 84351 11200 19833 22886 94162 32936
G4 2426 4054 2848 1715
G5 7368 9863 8037 9985 1320 5112
G6 657 518 832
G7 61 09 39 59
Đầu Đuôi
0 0,9
1 5,2,8
2 6,0
3 3,1,4,3,6,7,2,9
4 8
5 1,4,7,9
6 4,2,8,3,1
7
8 6,5
9
ĐB
24192
G1 24877
G2 69360 66583
G3 07529 77038 85099 32290 94963 23842
G4 6979 7304 7041 4748
G5 6909 5405 4710 9722 2752 1632
G6 617 012 182
G7 29 54 10 42
Đầu Đuôi
0 4,9,5
1 0,7,2,0
2 9,2,9
3 8,2
4 2,1,8,2
5 2,4
6 0,3
7 7,9
8 3,2
9 2,9,0
ĐB
86903
G1 51904
G2 86833 22870
G3 85621 16256 18746 84156 68556 38891
G4 3826 9033 6756 8348
G5 9234 5163 4061 7108 1862 5943
G6 562 892 334
G7 04 72 23 96
Đầu Đuôi
0 3,4,8,4
1
2 1,6,3
3 3,3,4,4
4 6,8,3
5 6,6,6,6
6 3,1,2,2
7 0,2
8
9 1,2,6
ĐB
57570
G1 25444
G2 05260 51308
G3 14099 69326 17323 52596 06495 47274
G4 1522 2679 3931 2502
G5 2734 6503 6147 0437 5088 0227
G6 897 979 581
G7 44 97 13 93
Đầu Đuôi
0 8,2,3
1 3
2 6,3,2,7
3 1,4,7
4 4,7,4
5
6 0
7 0,4,9,9
8 8,1
9 9,6,5,7,7,3
ĐB
59389
G1 46086
G2 47967 93279
G3 62875 61643 80808 17950 83001 55132
G4 7669 4211 2318 6993
G5 7346 4111 6778 2763 2406 4847
G6 006 958 919
G7 09 05 65 60
Đầu Đuôi
0 8,1,6,6,9,5
1 1,8,1,9
2
3 2
4 3,6,7
5 0,8
6 7,9,3,5,0
7 9,5,8
8 9,6
9 3
ĐB
89581
G1 62172
G2 16250 32921
G3 86507 63642 18592 40723 78206 13297
G4 4218 9856 9922 8734
G5 4172 2783 9801 0431 9420 0537
G6 945 195 212
G7 92 44 89 04
Đầu Đuôi
0 7,6,1,4
1 8,2
2 1,3,2,0
3 4,1,7
4 2,5,4
5 0,6
6
7 2,2
8 1,3,9
9 2,7,5,2
ĐB
67724
G1 09458
G2 42912 82249
G3 32675 58785 80854 22192 66944 59826
G4 3763 1746 8274 9210
G5 9558 7603 8738 9949 1521 8486
G6 600 528 250
G7 35 83 26 41
Đầu Đuôi
0 3,0
1 2,0
2 4,6,1,8,6
3 8,5
4 9,4,6,9,1
5 8,4,8,0
6 3
7 5,4
8 5,6,3
9 2
ĐB
67879
G1 07811
G2 56885 61063
G3 64605 02010 94533 29538 20174 81544
G4 7935 8490 0920 4677
G5 6660 0349 9239 4622 5526 4141
G6 561 858 133
G7 76 78 40 09
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,0
2 0,2,6
3 3,8,5,9,3
4 4,9,1,0
5 8
6 3,0,1
7 9,4,7,6,8
8 5
9 0
ĐB
17375
G1 14288
G2 47795 89010
G3 20929 26532 57195 21787 86420 48111
G4 6956 1055 0805 3323
G5 1072 2589 1620 1450 8125 7411
G6 103 269 494
G7 80 74 83 51
Đầu Đuôi
0 5,3
1 0,1,1
2 9,0,3,0,5
3 2
4
5 6,5,0,1
6 9
7 5,2,4
8 8,7,9,0,3
9 5,5,4
ĐB
56695
G1 14685
G2 86290 10847
G3 34708 21368 14720 47299 88746 86664
G4 7445 4972 3960 2366
G5 5485 6833 4077 3698 4339 1046
G6 108 993 097
G7 03 96 19 08
Đầu Đuôi
0 8,8,3,8
1 9
2 0
3 3,9
4 7,6,5,6
5
6 8,4,0,6
7 2,7
8 5,5
9 5,0,9,8,3,7,6
ĐB
47076
G1 91911
G2 68062 89887
G3 97745 08606 90078 48492 59226 23122
G4 1723 6001 7707 8139
G5 9794 4226 2120 7005 9711 9405
G6 880 643 489
G7 08 68 94 48
Đầu Đuôi
0 6,1,7,5,5,8
1 1,1
2 6,2,3,6,0
3 9
4 5,3,8
5
6 2,8
7 6,8
8 7,0,9
9 2,4,4
ĐB
24420
G1 64647
G2 92456 73117
G3 43430 17679 18857 58788 06086 56612
G4 6449 3646 0895 3184
G5 9301 4549 8069 7225 3674 8235
G6 810 645 849
G7 97 07 58 81
Đầu Đuôi
0 1,7
1 7,2,0
2 0,5
3 0,5
4 7,9,6,9,5,9
5 6,7,8
6 9
7 9,4
8 8,6,4,1
9 5,7
ĐB
68205
G1 60388
G2 32503 77792
G3 69127 59764 69821 57609 39073 81374
G4 5421 3336 3075 0339
G5 0433 8377 5578 0355 0713 1038
G6 147 834 427
G7 51 56 78 37
Đầu Đuôi
0 5,3,9
1 3
2 7,1,1,7
3 6,9,3,8,4,7
4 7
5 5,1,6
6 4
7 3,4,5,7,8,8
8 8
9 2
ĐB
73787
G1 06261
G2 48267 37696
G3 25011 20381 31012 72359 95514 05128
G4 8426 8924 7256 4224
G5 9581 4713 2690 3000 8935 3073
G6 905 189 094
G7 81 62 59 02
Đầu Đuôi
0 0,5,2
1 1,2,4,3
2 8,6,4,4
3 5
4
5 9,6,9
6 1,7,2
7 3
8 7,1,1,9,1
9 6,0,4
ĐB
75877
G1 08692
G2 87361 31241
G3 06055 87073 97510 52584 52539 03248
G4 9565 5285 8430 3314
G5 4666 6378 7540 2000 6823 1143
G6 444 841 655
G7 00 04 38 45
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 0,4
2 3
3 9,0,8
4 1,8,0,3,4,1,5
5 5,5
6 1,5,6
7 7,3,8
8 4,5
9 2
ĐB
39919
G1 34271
G2 89252 08794
G3 57917 23934 04144 22358 90155 00374
G4 7287 6916 3685 6225
G5 7565 8826 2483 8057 3671 8416
G6 746 208 679
G7 47 73 97 23
Đầu Đuôi
0 8
1 9,7,6,6
2 5,6,3
3 4
4 4,6,7
5 2,8,5,7
6 5
7 1,4,1,9,3
8 7,5,3
9 4,7
ĐB
58118
G1 72226
G2 98850 15773
G3 71749 51632 31209 50187 40158 45441
G4 5688 2460 5843 0309
G5 4886 9358 5870 7416 4769 2711
G6 963 478 989
G7 55 01 37 62
Đầu Đuôi
0 9,9,1
1 8,6,1
2 6
3 2,7
4 9,1,3
5 0,8,8,5
6 0,9,3,2
7 3,0,8
8 7,8,6,9
9
ĐB
06743
G1 89246
G2 53202 56726
G3 17865 78228 68740 25838 07187 80970
G4 6109 2529 0747 1139
G5 8653 2345 9186 3799 9284 2745
G6 717 825 425
G7 96 47 10 23
Đầu Đuôi
0 2,9
1 7,0
2 6,8,9,5,5,3
3 8,9
4 3,6,0,7,5,5,7
5 3
6 5
7 0
8 7,6,4
9 9,6
ĐB
37856
G1 94473
G2 55952 43597
G3 50852 71048 33458 28076 63553 28692
G4 7866 1039 5557 2822
G5 9848 2486 5307 9392 0905 1663
G6 768 839 057
G7 53 35 77 97
Đầu Đuôi
0 7,5
1
2 2
3 9,9,5
4 8,8
5 6,2,2,8,3,7,7,3
6 6,3,8
7 3,6,7
8 6
9 7,2,2,7
ĐB
47577
G1 75833
G2 93046 49671
G3 61491 30540 32869 72026 84983 98857
G4 5202 9315 8696 9581
G5 1327 4598 9534 6720 2435 3282
G6 854 189 175
G7 09 96 23 53
Đầu Đuôi
0 2,9
1 5
2 6,7,0,3
3 3,4,5
4 6,0
5 7,4,3
6 9
7 7,1,5
8 3,1,2,9
9 1,6,8,6
ĐB
76102
G1 46493
G2 52752 89477
G3 83438 34418 05049 52159 74896 83492
G4 9964 8534 9975 6493
G5 0642 3097 7803 9391 3691 6359
G6 750 265 946
G7 55 92 70 12
Đầu Đuôi
0 2,3
1 8,2
2
3 8,4
4 9,2,6
5 2,9,9,0,5
6 4,5
7 7,5,0
8
9 3,6,2,3,7,1,1,2
ĐB
55827
G1 39977
G2 20715 42892
G3 88546 49558 01604 22589 44324 77100
G4 5489 2390 8889 5750
G5 3004 7160 0142 9604 4288 9465
G6 590 700 105
G7 36 60 58 11
Đầu Đuôi
0 4,0,4,4,0,5
1 5,1
2 7,4
3 6
4 6,2
5 8,0,8
6 0,5,0
7 7
8 9,9,9,8
9 2,0,0
ĐB
93758
G1 96434
G2 10620 41971
G3 97839 24382 48220 49467 28419 70861
G4 7454 7809 8678 2897
G5 0499 1466 2069 6655 0134 2993
G6 915 894 598
G7 24 00 65 16
Đầu Đuôi
0 9,0
1 9,5,6
2 0,0,4
3 4,9,4
4
5 8,4,5
6 7,1,6,9,5
7 1,8
8 2
9 7,9,3,4,8
ĐB
67360
G1 84040
G2 06293 78613
G3 24044 91197 69571 29604 00428 26260
G4 4048 4141 7341 5700
G5 7841 6441 1365 9604 4719 8308
G6 797 374 706
G7 41 71 90 63
Đầu Đuôi
0 4,0,4,8,6
1 3,9
2 8
3
4 0,4,8,1,1,1,1,1
5
6 0,0,5,3
7 1,4,1
8
9 3,7,7,0
ĐB
30415
G1 46223
G2 32874 26964
G3 77894 62144 22240 74314 60521 44090
G4 0570 3424 1563 1970
G5 3127 3664 5294 2775 0415 2860
G6 967 705 404
G7 68 40 91 77
Đầu Đuôi
0 5,4
1 5,4,5
2 3,1,4,7
3
4 4,0,0
5
6 4,3,4,0,7,8
7 4,0,0,5,7
8
9 4,0,4,1

XSMB 30 ngày gồm những gì?

Khi theo dõi kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày trên website của chúng tôi, các bạn sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, bao gồm:

  • Bảng kết quả xổ số miền Bắc từ giải 7 cho đến giải đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần nhất.
  • Thống kê đầu đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số miền Bắc 30 ngày

  • Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mền thống kê hiện đại, được lập trình sẵn trên hệ thống máy tính nên đảm bảo chính xác tuyệt đối.
  • Giúp người chơi có thể dễ dàng xem lại kqxs miền Bắc trong 30 ngày trước nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian lẫn công sức.
  • Việc xem lại kqxsmb 30 ngày vàng bảng thống kê đầu đuôi loto tương ứng sẽ giúp người chơi tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa ra trong 1 tháng qua… Đây chính là cơ sở để đưa ra dự đoán con số nào có khả năng về cao nhất trong lần quay thưởng tiếp theo.

Hướng dẫn xem KQXSMB 30 ngày

Để xem lại kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây các bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Bước 1: Truy cập vào www.disenafeminista.com
  2. Bước 2: Chọn “Thống kê” trên thanh menu -> Chọn tiếp “XSMB 30 ngày” để xem kết quả
  3. Bước 3: Chờ đợi giây lát để hệ thống hiển thị kqxsmb 30 ngày và bảng thống kê loto tương ứng.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm một số thống kê các miền khác 30 ngày :

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 30 ngày chỉ phục vụ cho nhu cầu chơi xổ số được nhà nước quy định. Tuyệt đối không sử dụng vào hình thức chơi lô đề. Đây là hình thức trái pháp luật nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm minh.

cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub isLandpaintparty totaLexposurestudios hadidinstruments grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket